Brug arkivet
Lokale historier
For skoler
Film
OM OS
 Nakskovhistorien - Nakskovbilleder  - Vestlollandsk ordbog - Årsfester

/bannerForside.jpg


1.maj
.

 

1. Maj

Første Maj er Arbejderbevægelsens internationale kampdag, og det har dagen været i Danmark lige siden 1890, hvor det allerførste maj-møde blev afholdt på fælleden i København.

Ideen kom fra Frankrig, hvor hele to socialistiske kongresser vedtog at samle kræfterne i kampen for den 8-timers arbejdsdag. På den marxistiske kongres vedtog man desuden at gøre Første Maj til dagen, hvor arbejdere i alle lande skulle organisere "en stor manifestation" for dette krav. Blandt deltagerne i den marxistiske kongres var bl.a. socialdemokraten A.C. Meyer, der senere stod bag den danske gendigtning af "Internationale" ("Flyv højt..") fra 1910.

Den første Maj-dag
I 1890 var der Første Maj-møder i en række danske byer, København ikke mindst. Her foregik mødet på Fælleden - naturligvis under stor bevågenhed fra politiet, der ønskede at holde øje med de farlige socialisters demonstration for 8-timers dagen. Langt frem i tiden var der desuden lagt forskellige restriktioner på mødernes udformning. Helt frem til tiden omkring år 1900 var der mange byer, hvor det fx ikke var tilladt at gå i procession gennem gaderne, at medbringe de røde faner samt spille eller afsynge "Socialistmarchen".

Stadig mange deltagere
Efterhånden udviklede majdagen sig sådan, at de forskellige venstrefløjspartier havde hver deres møder, med forskellige paroler, ligesom mange vælgerforeninger begyndte at holde morgenmøder.
Selvom Første Maj har over 100 år på bagen, og selvom 8-timers-dagen forlængst er gennemført, kan dagen stadig samle mange tusinde mennesker. Ikke mindst i Fælledparken hvor der fortsat kan tælles 80 - 100.000 deltagere. Alt afhængig af de politiske spørgsmål, som er på dagsordenen - og vejret, naturligvis!
 
 
/nakskov.jpg
1 Maj demonstration i Nakskov omkring år 1900. Som ved de fleste andre manifestationer går musikken og fanerne i spidsen. Demonstrationen bevæger sig fra Axeltorv ned gennem Søndergade på sin videre færd gennem byen. Mon de spiller "Socialistmarchen"?
/mayday.jpg
På denne 1800-tals tegning til ære for maj-dagen er alle verdens kontinenter forenet under den franske revolutions gamle slogan: Frihed, lighed, broderskab.
 
/1maerke.jpg
Det ældste 1. maj-mærke. Alle de tidlige mærker indeholdt agitation for 8-timersdagen, og var lavet i "slikkepindefacon" som dette. Mærket var designet til at blive stukket ned under hattebåndet.