Brug arkivet
Lokale historier
For skoler
Film
OM OS
 Nakskovhistorien - Nakskovbilleder  - Vestlollandsk ordbog - Årsfester

/bannerForside.jpg


4.maj
.

 

4-5. maj

 
Var der lys i Nakskovs vinduer den 4. maj 1945?  Ikke alle erindrer et entydigt billede af, at "alle danskere" spontant satte stearinlys i vinduerne. Måske bl.a. fordi stearinlys var lidt af en mangelvare. I nogle byer var det fx primært forretninger, der satte lys ud, hvorimod private fejrede budskabet ved at hive mørkelægningsgardinerne ned, og lade det elektriske lys strømme ud.

Lys mod nazisme
Uanset hvor mange levende lys, der tændtes på selve befrielsesaftenen tog skikken fart i løbet af årene lige efter besættelsen. Som alle andre skikke er også 4-majlysene en tradition i evig forandring og udvikling. Fx benyttes dagen til - fx med lys og fakkeltog - at tage afstand fra nazisme, selvom der kan være langt mellem vindues-lysene i de større boligområder.

Andre lystraditioner
De levende lys i vindueskarmene blev ikke "opfundet" i forbindelse med befrielsen, der er tale om en skik, der læner sig op ad ældre lystraditioner.  Fx har man anvendt lys i forbindelse med begivenheder i kongehuset.  I Kolding blev der fx illumineret på denne måde ved kong Christian og dronning Louises guldbryllup i 1892.  Også begivenheder som lokale bryllupper og guldbryllupper kunne afføde illumination rundt omkring. Og i øvrigt bruges det stadig flere steder for at hædre ældre naboer på denne måde, når de holder guldbryllup. Fælles brug af levende lys kendes også fra nyere traditioner ved fx bryllupper og konfirmation, hvor hver gæst under middagen får et lille levende lys, som skal tændes, og placeres foran festens genstand, mens der synges. I visse tilfælde har man også brugt en lignende illumination i forbindelse med begravelser, hvor der sattes vindueslys på den rute, som man vidste at sørgetoget ville følge.
 
/4majavis.jpg
På arkivet kan man bl.a. læse de gamle aviser, som også kan give indtryk af fx 4-maj markeringer. Denne lille artikel er sakset fra "Ny Dag" den 5. maj 1955.

Texten lyder:
"Masser af levende lys og smukt pyntede forretningsvinduer
Opfordringen til at mindes Danmarks befrielse ved i aftes at stille tændte levende lys i vinduerne var i vid udstrækning efterkommet i aftes. De mange levende lys i de mørke vinduer var et smukt billede i den mørke majaften.
    Ogsaa mange forretninger havde i dagens anledning foretaget vinduesudsmykninger, hvori Dannebrog og de rød-hvide-blaa farver var fremherskende."
 
/lys.jpg
Traditionen med at sætte lys i vinduerne forbindes i dag måske mest med befrielsesaftenen. Men det er en skik, der også har været brug i andre sammenhænge.