Brug arkivet
Lokale historier
For skoler
Film
OM OS
 Nakskovhistorien - Nakskovbilleder  - Vestlollandsk ordbog - Årsfester

/bannerForside.jpg


Grundlovsdag
.

 

Grundlovsdag

Grundlovsdagen er nok det tætteste, som danskerne kommer på at have en "nationaldag". 

Allerede i årene efter Grundlovens indførelse i 1849, blev årsdagen markeret med friluftsmøder og stævner, men også med fx digte til friheden og loven, billeder af Frederik den Syvende eller andre af de implicerede, som blev publiceret i aviser og på flyveblade.

Grundlovsfest bliver "vælgermøder"
De første Grundlovsfester var fællesarrangementer, der holdtes i fx et lokalt anlæg eller lignende, pyntet op med dannebrogsflag o.lign.  Men i 1870´erne begyndte det at blive almindeligt, at de politiske partier holdt egne grundlovsmøder. Det var ikke mindst partierne Højre (i dag: Det konservative Folkeparti) og Venstre, der førte an i denne udvikling. Det nye Socialdemokratiske parti havde jo deres egen festdag, Arbejdernes 1. maj.

Grundlovsfesterne kunne trække mange deltagere, fx var der ca. 42.000 deltagere i Højres Grundlovsfest i Kongen Have i København i 1885.Selvom der var tale om en politisk fest, var også tidligt et folkeligt indhold, fx udskænkning og efterfølgende bal. 
 
/moede.jpg
Grundlovsmøde på Fælleden i slutningen af 1860´erne. I typisk dansk sommervejr.
/eremit.jpg
En tidlig Grundlovsfest på Eremitagen ved København, ca. 1855.

/naks.jpg


 
 
 
 
 
Grundlovsdag i Nakskov omkring 1920-30. I optoget ses bl.a. en del foreningsfaner.