Brug arkivet
Lokale historier
For skoler
Film
OM OS
 Nakskovhistorien - Nakskovbilleder  - Vestlollandsk ordbog - Årsfester

/bannerForside.jpg


Valentines dag
.

 

Valentines dag

14. februar er det Valentinsdag. Dagen, hvor man - efter amerikansk inspiration - er begyndt at sende hilsen til kærester, og andre nærtstående.

En rigtig heartbreaker-legende
Den populære Valentinlegende findes i  "The Nuremberg Chronicle" fra 1493. Her fortælles om præsten Valentinus, der hjalp andre kristne under forfølgelserne. I andre beretninger findes fortællingen om, at han bl.a. viede soldater, som kejseren havde givet ægteskabsforbud. Valentin blev arresteret, men fik tilbud om at beholde livet, til gengæld for at afsværge sin tro. Han afslog, og blev dødsdømt. Mens han ventede på henrettelsen blev han ven med sin fangevogter Asterius´ blinde datter, som han gjorde seende. Inden henrettelsen skrev han et lille afskedsbrev til hende, og derfor forbindes han i den middelalderlige tradition særligt med kærlighed og elskende.

Hvor gammel er Valentinsdag?
I Chaucer's Parliament of Foules optræder ideen om, at fuglene finder deres mage på Valentinsdag: "For this was sent on Seynt Valentyne's day, whan every foul cometh ther to choose his mate".
Tanken findes også hist og her i dansk folketradition, hvor der dog aldrig har været gjort noget særligt ud af dagen. Vi har haft bindebreve og gækkebreve, som i nogen grad har udfyldt samme rolle som den engelske og amerikanske "Valentines". De ældste bevarede Valentines er engelske, håndlavede og fra 1600-årene.
I begyndelsen af 1800-tallet begynder man at kunne købe brevpapir med særlig udsmykning til Valentinsdag. Fx produkter, der var forsynede med fortrykte vers, romantisk udsmykning og staffage som kniplingskanter, parfumeduft, og lignende.  

Hvem var den historiske Valentin?
Der findes hele tre Sankt Valentin´er, heraf har de to helgendag den 14. februar. Den ene, Valentin af Rom, var en præst, der blev henrettet år 269 e.Kr., den anden var biskop i det nuværende Terni, og skal være blevet henrettet den 14. februar 273.  Valentin blev begravet i Rom og i dag findes hovedparten af hans relikvier opbevaredes i St. Prassede, som er en af Roms ældste kirker. Dvs. med undtagelse af enkelte ben, der findes i Irland. Terni og Roufach i Alsace har også Valentin-relikvier, men disse stammer sandsynligvis fra Terni-bispen.

I slutningen af 400-tallet gjorde pave Gelasius den 14. februar til Valentins dag. Han er særlig skytshelgen for bl.a. kærestefolk, læger og epileptikere,men hans dag har dog været udeladt som festdag i den katolske liturgiske kalender siden 1969.
 

Valentinesdag i Nakskov

 I 1950´erne forsøgte man for første gang at introducere Valentinsdag i Danmark. Det var de danske blomsterhandlere, der stod bag ideen, og der blev udleveret reklamestreamere til interesserede forretninger som havde lyst at gøre forsøget.
I København blev der arrangeret "blomsteroptog" og et særligt bal.
 
50´er buketter i Nakskov
Men Nakskov var også med. For ca. 50 år siden havde Helge Rasmussen, der nu er frivillig på Nakskov Lokalhistoriske Arkiv, en blomsterforretning. Han modtog dengang et fagblad, hvori der var beskrevet hvordan man lavede en Valentins-buket. Bladet er desværre gået tabt, men han mindes, at det ikke var særlig mange buketter man solgte den gang.  Køberne var ofte nogen, der havde kontakt til USA, enten folk der var vendt hjem igen efter en udvandring, eller folk med familie i USA.
Ligesom andre steder blev Valentinsdag ikke den store succes i 1950´ernes Nakskov. Først i slutningen af 1990´erne er dagen vendt tilbage.
/glkort.jpg
I Victoriatiden kunne Valentinskort være fornemt udstyrede med sløjfer og kniplinger.
 /dreng.jpg
På denne gengivelse af Sankt Valentin, der er fremstillet som en ung dreng, sidder en række fugle parvis i højre  hjørne. Sikkert en reference til forestillingen om, at fuglene fandt deres mage den 14. februar.
 /epi.jpg
Valfartsbillede fra Alsace, ca. 1480. Foran Sankt Valentin ligger to epileptikere, og til højre kommer de pårørende med gaver til helgenen - måske til gengæld for helbredelse.
Texten lyder: Sankt Valentin bed til Gud for os i Rufach.