Brug arkivet
Lokale historier
For skoler
Film
OM OS
 Nakskovhistorien - Nakskovbilleder  - Vestlollandsk ordbog - Årsfester

/bannerForside.jpg

/bannerKontakt.jpg

/bannerArkibas.jpg

/bannerHistoriskAtlas.jpg

/bannerFacebook.jpg


Køb bøger på arkivet

/bannerBoeger.jpg

.

 

Svenskerne bombede byen i 1659

/kugle.jpg
I Sct. Nikolaj kirke kan man stadig se en af de granater, som svenskerne skød ind over byen.
Frederik d. 3. og Rigsrådet bar i fællesskab det tunge ansvar for krigserklæringen mod Sverige i 1657. Danmark var på alle områder uforberedt til at tage kampen op mod det krigsvante Sverige. Carl X Gustav overskred hurtigt Holstens grænser, og danskerne trak sig i panik tilbage til Fredericia. Svenskerne fulgte efter og indtog fæstningen, skønt den danske styrke var langt talstærkere. Ca. 1000 mand døde, resten blev taget til fange og byen overgivet til svenskernes nådesløse plyndring. Dette skal man have i erindring, for at forstå hvad der senere skete i Nakskov.

Frederik d. 3. sendte en del breve til Nakskov ang. hærens ammunition og forplejning, men mange af disse ordrer kom aldrig til udførelse, før svenskerne indtog Lolland. Især manglen på krigsvante soldater var skæbnesvanger.
Januar 1658 indtog Carl X Gustav Fyn. Flygtende ryttere overbragte nyheden om Fyns erobring, og Nakskovs borgere blev rædselsslagne ved tanken om at skulle lide samme skæbne som Fredericia. Man var derfor overordentlig villige til overgivelse og byen blev indtaget uden større sværdslag.
Men på trods af ringe modstand udviste svenskerne ingen nåde. Nakskov var bl.a. i sin egenskab af fæstningsby bebyrdet med mange indkvarteringer af svenske soldater i vinteren 1658-59. Omkringliggende byer skulle også bidrage til deres underhold med fødevarer eller penge, men det blev slet ikke blev overholdt. Dette udløste adskillige klager fra Nakskovs borgere, hvorefter byen blev lovet retfærdighed, når krigen var slut.
Februar 1658 sluttedes fred i Roskilde, hvor Danmark måtte afstå Skåne, Halland og Blekinge, men allerede året efter, i 1659, genoptog svenskerne krigen mod Danmark, og Nakskov blev igen belejret. 13 uger varede belejringen, men denne gang gik de modige Nakskovitter til forsvar for deres by. En lovet dansk undsætning udeblev, men værre var det med mangel på ammunition. Kugler havde man, men mangelen på krudt gjorde, at de store kanoner stod urørte. Dette bevirkede, at svenskerne fik overtaget, og at Nakskov tilsidst måtte overgive sig efter et kraftigt bombardement, der bl.a. beskadigede Sct. Nicolai kirke.

De lidelser og rædsler som Nakskov blev påført, fik da også af og til borgerne til at mene, det havde været bedre om man havde overgivet sig ligesom i 1658. En udfærdiget erklæring om byens tilstand, fik til resultat at byen blev fritaget for den lignede skat.

Der er dog ingen tvivl - havde Nakskov fået samme militære undsætning som København, var svenskerne aldrig kommet ind i byen.
/kort59.jpg
Prospekt af Nakskov med omgivelser i 1659