Brug arkivet
Lokale historier
For skoler
Film
OM OS

Samlingerne - Lokalhistorie - Slægtsforskning - For børn

/bannerForside.jpg

/bannerKontakt.jpg

/bannerArkibas.jpg

/bannerHistoriskAtlas.jpg

/bannerFacebook.jpg


Køb bøger på arkivet

/bannerBoeger.jpg

.

 

Om samlingerne

Arkivets samlinger omfatter både originale materialer og kopier.
 
 
Kirkebøger
Bemærk: Alle tilgængelige danske kirkebøger kan også findes på www.sa.dk/ao-forside
 
Skt. Nikolai: 1640-1891
Branderslev: 1814-1891
 
Perlestikkerbogen: 1617-1626. Afskrift af Danmarks næst-ældste kirkebog med navne på stort set alle i byen i denne periode. Kan også lånes på biblioteket.
 
Folketællinger
Nakskov Købstad: 1787-1850, 1901 (med alfabetisk register)
Nakskov sogn med landsognene Abildtorpe og Krukholm:1787-1921 (med alfabetisk register)
 
Desuden afskrifter af folketællinger fra Lollands Søndre og Nørre Herred, Maribo Amt 1787-1850 (med alfabetisk register)
 
Skifter fra Nakskov
Nakskov Byfoged skifteprotokol 1598-1806 (findes på Rigsarkivet)
 
Aviser
Lolland-Falsters Socialdemokrat 14. september 1901–30. september 1950.
Ny Dag: 1. oktober 1950 – 25. oktober 1994 

Ny Dag billedarkiv
Fotos 1980-1994 (med alfabetisk register)
 
Lolland-Falster Social-Demokrat
Register over dødsannoncer og nekrologer 1901-1940
Download registret her
 
Rådstuearkiver
Nakskov Borgerskabsprotokol: 1650-1912
Nakskov Rådstues arkiv indtil 1868 er afleveret til Rigsarkivet.
 
Diverse lavsarkivalier fra Nakskov
Bagerlav 1758–1862
Ligbærerlav 1735–1861
Pelsner- og Handskemagerlav 1707–1857
Skomagerlav 1685–1713
Skrædderlav 1748–1840
Smedelav 1750–1861
Snedkerlav 1738–1835
Snedkerlav – regnskabsprotokol 1818–1862
Tømrer- og Murerlav 1757–1835
Væverlav 1663–1818
 
Realregister
Nakskov Byfoged: 1860-1945 (med alfabetisk register)
Lollands Sønder Herred: 1855–1945 (med alfabetisk register)
 
Skøde- og Pantebog
Nakskov Byfoged: 1641-1847
Register: 1722-1733
Navneregister: 1735-1895
 
Tingbog
Nakskov Byfoged: 1647-1864 
 
Brandforsikrings- og Brandtaksationsprotokoller
Nakskov: 1761–1884
 
Skattelister
Nakskov 1935–1951
 
Aldersrentenydere i Nakskov Købstadskommune 1891-1933
 
Fattigprotokoller
Nakskov Købstad 1902-1917 (med alfabetisk register)
 
Register over beboere og ejere ca. 1879 til 1951
Tilegade, Østergade, Søndergade, Østre Boulevard, Vejlegadebro, Vejlegade, Axeltorv, Nybrogade, Nygade
 
Register over beboere på Rosnæs
ca. 1926-1984
 
Udvandrede til USA
Lollands Nørre Herred 1868-1911
Lollands Søndre Herred 1868-1910
Fuglse Herred 1868-1911
(med alfabetisk register)
 

Personregister til NS Bladet nr. 1-123 (1952-1982)

Arkivet har netop modtaget et personregister med omtaler af værftsansatte i NS Bladet i den periode. Registret er udarbejdet af en gruppe tidligere ansatte, som har overdrage det til arkivet.
 
 
/Klub15Thump.jpg
 
Maskinarbejdere ombord (M/OB) Klub 15 fejerede 50 års jubilæum 11. marts 1978

Download registret her: Personregister til NS Bladet Nr 1-123
 
Arkitekt Ejnar Ørnsholt
Kort over 25 repræsentative bygninger i Nakskov