Brug arkivet
Lokale historier
For skoler
Film
OM OS
 Nakskovhistorien - Nakskovbilleder  - Vestlollandsk ordbog - Årsfester

/bannerForside.jpg

/bannerKontakt.jpg

/bannerArkibas.jpg

/bannerHistoriskAtlas.jpg

/bannerFacebook.jpg


Køb bøger på arkivet

/bannerBoeger.jpg

.

Lokale historier fra Nakskov

 Læs mere om Nakskovs fortid på denne side. Vi opdaterer jævnligt historierne.

 

Nakskov, forfatteren Herman Bang og romanen ”Tine”.

1889 udgav den danske forfatter Herman Bang (1857-1912) romanen ”Tine”, og det interessante i denne sammenhæng er, at størstedelen af romanen er skrevet i foråret 1889 i Nakskov på Hotel Skandinavien - i det daværende værelse nummer 24.
/BangTegning.png

Stormfloden i 1872 og dens hærgen i og omkring Nakskov.

Den 13. november 1872 blev de sydligste dele af det nuværende Danmark samt den nordtyske Østersøkyst ramt af den måske voldsomste stormflod, der nogensinde har hjemsøgt de indre danske farvande. De hårdest ramte områder på Lolland-Falster var Sydfalster og Sydlolland og sammenlagt kostede stormens rasen og den usædvanligt høje vandstand, der forårsagede digebrud og oversvømmelser, i alt 90 mennesker livet. Heraf omkring 52 på Falster og 30 på Midt- og Vestlolland.
 

 
/StomflodMaleri.jpg 

Bet Olam haJehudi be Nakskov

Nå, og hvad betyder så mon dette, vil mange nok spørge. For langt de fleste vil ovenstående - sprogligt betragtet - være det rene volapyk, og det kan man ikke fortænke nogen i, da der er tale om hebræisk, som kun ganske få danskere forstår eller taler.
 
Men oversat til dansk betyder udtrykket: Den jødiske begravelsesplads i Nakskov.
Læs mere

 /JoedeThump.jpg

"Herren gav, Herren tog, Herrens navn være lovet". Jobs bog 1.21

Ovenstående citat, der stammer fra Jobs bog i Det gamle Testamente, er ganske rammende for, hvordan den mandlige person på  billedet tacklede de genvordigheder og prøvelser, som ikke mindst han gennem det meste af sit liv blev udsat for. Det drejer sig i dette tilfælde om Nakskov-købmanden, Mathias Jochum Dethmer, der levede fra 1722 til 1780.
Læs mere

/Dethmer_2.png

Nakskov Skibsværft - byens stolthed

Hvis du tog en tur med tidsmaskinen tilbage til Nakskov en tilfældig hverdag i 1950’erne, ville du opleve en anderledes by. Den summede af liv og lyde, der alle kom fra Nakskov Skibsværft.
Læs mere

/skibs2.jpg

Det store møntfund på Gåsetorvet i 1959

I 1959 fandt man en stor møntskat nedgravet på Gåsetorvet i Nakskov. Mønterne stammede fra starten af 1400-tallet.
Læs mere

/GaasetorvetBeskaaret.jpg

Nakskov – en bys grundlæggelse og begyndende vækst

I 2016 fejrer Nakskov sit 750 års byjubilæum, idet det ældste bevarede privilegiebrev til byen stammer fra den 25. april 1266.
læs mere

/Nakskov_1754lille.jpg

Byrådsvalget 1909, -da Petrea blev kuppet ud af byrådet

Kommunalvalget i 1909 var det første efter den nye valglov af 1908. Den mere end fordoblede antallet af vælgere, først og fremmest ved at give kvinderne valgret.

/Petrea.jpg

Svenskerne bombede byen i 1659

Frederik d. 3. og Rigsrådet bar i fællesskab det tunge ansvar for krigserklæringen mod Sverige i 1657. Danmark var på alle områder uforberedt til at tage kampen op mod det krigsvante Sverige.
læs mere

/kugle.jpg

Nakskov 1931 -på randen af revolution!

Oprøret i Nakskov i 1931 var en udløber af den store arbejdsløshed, som herskede i mellemkrigstiden. Der var i dette tidsrum et stort antal af meget langvarige og såkaldte "permanente" arbejdsløse.
læs mere

/politi.jpg

Perlestikkerbogen

I 1618 blev Anders Pedersen Mavorn eller Perlestikker, som han kaldtes efter faderens profession, præst i Nakskov.
Læs mere

/perlestik2.png 

Nakskov Skibsværft - engang Lolland-Falsters største arbejdsplads

I 1916 blev Nakskov Skibsværft grundlagt af Østasiatisk Kompagni, hvis stifter H.N. Andersen, var født i Nakskov. Dette var starten på et eventyr, som ingen nakskovitter i deres vildeste fantasi havde drømt om.
Læs mere

/skibs3.jpg
 

Handskemagerbanden -og det fæle stødby mord

 

/lillehands.jpg

Bryllupper i Nakskov -gennem 400 år


/lillebryl.jpg