Brug arkivet
Lokale historier
For skoler
Film
OM OS
 Nakskovhistorien - Nakskovbilleder  - Vestlollandsk ordbog - Årsfester

/bannerForside.jpg

/bannerKontakt.jpg

/bannerArkibas.jpg

/bannerHistoriskAtlas.jpg

/bannerFacebook.jpg


Køb bøger på arkivet

/bannerBoeger.jpg

.

 

Nakskov historien (- meget, meget kort!)

Periode
Nakskov
Danmark
Verden
1200- 1600
Sildemarkedet ved halvøen Nakken opstår, og i midten af 1200-tallet bliver byen købstad.
I 1300-årene får byen bl.a. Helligåndshus, men både det og kirken brænder sammen med mange huse i beg. af 1400-tallet. 
I 1510 brændes byen ned af lybækkerne, og bliver derefter befæstet. 
I 1500-tallet får byen latinskole og nyt rådhus.
I 12-1300 tallet plages landet af flere bondeoprør.
Erik Klipping, der var født på Lolland, myrdes 1286 i Finderup lade. Margrete I bliver "Fuldmægtig frue og husbond" i Danmark og opretter Kalmarunionen i 1397. Chr. 2 beordrer "Det stockholmske blodbad" 1520. Ved reformationen
i 1536 bliver landet protestantisk.
I  midten af 1200-tallet rejser Marco Polo til Kina, 100-årskrigen bryder ud i 1338. Ca. 1440 opfinder Guten-
berg bogtykker-
kunsten.
England hærges af "Rosekrigene" 1455-85 og i
1492 opdager Columbus Ame-
rika.
1517 opslår munken Martin Luther sine 95 teser på kirkedøren i Wittenberg.
1600 - 1700
1629 er der pest i Nakskov, men trods mange døde, er byen ca. 1650 7-største købstad i DK. 1658 og 59 hjemsøges byen af svenskerne. I 59 plyndres byen efter at have holdt stand i 3 måneder, og kongen giver skattefrihed for nakskovitterne. Udlændinge bl.a. jøder og huguenotter får lov at slå sig ned.
Chr. 4 dør i 1648, og under Frd. 3 gennemføres enevælden i 1660. Forinden belejres Kbh. af svenskerne i 1659 men københavnerne slår angrebet tilbage. Chr. 5´s magtfulde kansler, Griffenfeld, falder i 1676 og Leonora Christine løslades fra Blåtårn i 1685. Hun tager derefter ophold i Maribo kloster.
1620 sejler "pil-
grimsfædrene" mod Amerika om bord på "Mayflower". 
Dronning Christina af Sverige abdicerer og bliver katolik i 1654. I 1661 overtager" Solkongen", Ludvig 14. regeringen i Frankrig. Opførelsen af slottet i Versailles påbegyndes. I 1684 "opdager" Isaac Newton tyngdeloven.
1700 - 1800
I 1714 oprettes en synagoge, og i 1722 foretages de første begravelser på "jødekirkegården". Kirken får ny døbefont. I slutningen af 1700-tallet er Nakskovs befolkning på ca. 1.300 personer. Den "Theisenske Gård" opføres 1786.
DK erklærer Sverige krig 1709. Tordenskiold gør karriere og udnævnes til viceadmiral. Stavnsbåndet indføres 1733 ophæves atter ved reformerne i  1788.
Greverne Struensee og Brandt henrettes 1772.
Linné inddeler dyr & planter i arter. Dampmaskine og spindemaskiner opfindes. 
Amr. frihedskrig - i 1789 vedtager USA sin forfatning. Samme år bryder den franske revolution ud. Ludvig d. 16 henrettes i 1793.
1800 - 1900
I begyndelsen af 1800- årene blomstrer Nakskovs handel, bl.a. pgr. af den stærkt voksende korneksport. 1826 grundlægges et skibsværft, i 1850 oprettes en maskinfabrik og i 1856 en dampmølle. Lollandsbanens start i 1874 får også stor betydning for Nakskov, bl.a. udvides havnen. 1882 oprettes sukkerfabrikken og i 1896 andelsslagteriet. 
1801- Admiral Nelson angriber Kbh. og sejrer i slaget på Reden. Englænderne vender tilbage 1807 og bomber Kbh., da man ikke vil udlevere  flåden.
Statsbankerot i 1813.1847 tages jernbanen Kbh-Roskilde i brug, i 1849 underskrives den nye grundlov. 1864 mister DK Sønderjylland og i 1871 stiftes Socialdemokratiet. 
Estrup regerer vhj. provisorielove i 80´erne.
Napoleonskrigene hærger Europa i beg. af århundredet. Fredsslutning på Wienerkongressen 1815. Victoria bliver dronning af England 1837, Daguerre opfinder fotografiet 1840. Marx & Engels skriver det Kommunistiske Manifest i 1848. 1871 oprettes "Pariserkommunen".
Tyske kejserrige opr. med Wilhelm 1., Thiers bliver Frankrigs 1. præsident.
1900 - 1945
Som en af de første byer, får Nakskov faciliteter som skoletandlæge og skolelæge. I 1914 får byen sin første af en lang række socialdemokratiske borgmestre.
1916 opretter H.N. Andersen "Nakskov Skibsværft".
I 1931 bryder "Oprøret i Nakskov" løs under indtryk af depression og arbejdsløshed.
1922 indføres frit valg ml. borgerlig & kirkelig vielse, og i
1924 udnævnes verdens første kvindelige minister, Nina Bang, i reg. Stauning.
1930 - træder ny straffelov i kraft . Den afskaffer tugthus og dødsstraf. 1940-45, under 2. verdenskrig besættes Danmark af tyske tropper.
1914-18 - 1. verdenskrig  som reaktion herpå stiftes "Folkeforbundet" i 1920. Den russiske revolution bryder ud i 1917. Spanien bliver republik 1930 ("Den spanske borgerkrig"). Hitler bliver rigskansler i Tyskland 1933, og 2. verdenskrig bryder ud m. invasionen i Polen, 1939. Krigen slutter m. tysk nederlag 1945.