Brug arkivet
Lokale historier
For skoler
Film
OM OS

/bannerForside.jpg

/bannerKontakt.jpg

/bannerArkibas.jpg

/bannerHistoriskAtlas.jpg

/bannerFacebook.jpg


Køb bøger på arkivet

/bannerBoeger.jpg

.

 

Undervisningsforløb på arkivet

OBS: På grund af indtrufne omstændigheder har arkivet desværre ikke mulighed for at tilbyde undervisning indtil videre.
 
Nakskov Lokalhistoriske Arkiv tilbyder undervisning af elever fra alle skoler. Formålet er at motivere eleverne til at interessere sig for lokalområdet.
Med lokalhistorisk udgangspunkt er hensigten også at sætte temaerne/emnerne i kanonen for historie i perspektiv.
 
Målgruppen er alle klassetrin, da forløbet tilpasses til den enkelte klasse.
 
Her findes en beskrivelse af undervisningsforløbene på arkivet samt forslag til aktiviteter, der kan gennemføres på skolen og i byrummet.
 
Undervisningstilbuddene finder sted på Nakskov lokalhistoriske Arkiv efter forudgående aftale.

 
Svenskerne på Lolland
Med udgangspunkt i den historiske roman ”Svenskerne på Lolland” af J. J. F. Friis fra 1856 gives eleverne mulighed for at udvikle deres viden om livsvilkår og menneskeliv i 1600-tallets Lolland og få en generel historisk bevidshed.

”Svenskerne på Lolland” handler om Lollands svar på ”Gøngehøvdingen”, Otto Kulds meriter under Nakskovs belejring i 1659.

FORLØB
Powerpoint fremvisning af en personlig fortolkning af romanen, som er et forsøg på at sætte en historisk roman ind i en historisk sammenhæng.

AKTIVITETER
Læsning af andre versioner af den historiske begivenhed.
Sammenlign dem med den fiktive udgave.
Skriv en historie, hvor en fiktiv historie er baseret på en virkelig begivenhed.

 
 /Skoler1.png
Nakskovs belejring 1659

Med lokalhistorisk udgangspunkt er det hensigten at sætte Nakskov i 1600-tallet i historisk perspektiv.

FORLØB
Powerpoint fremvisning om Nakskov i Renæssancen og specielt Danmarks forhold til Sverige i 1600-tallet.
Danmark under Karl Gustav-krigene 1657-60, specielt Nakskovs rolle.
Gennemgang af Nakskovs belejring dag for dag.
Beskrivelse af  menneskets vilkår i Nakskov.

AKTIVITETER
Læsning af ’Nakskovs belejring’ i forskellige versioner.
Se film om perioden, fx  ’Gøngehøvdingen’.
Sammenlign kort fra 1600-tallet og i dag.
Lav et kort over Nakskov som den så ud.
Lav en rumlig figur af en fæstning.
Lav en folder om Nakskov under Svenskekrigene.

 /Skoler2.png
Nakskov - en befæstet by
 
I Renæssancen kommer krudtet til i krigsførelsen. Krudtet betyder, at de gamle middelalderlige forsvarsværker bliver forældede, og nye skal bygges.

FORLØB
Power-point fremvisning om Nakskov befæstning og fornyelse.
Hærens organisering.
Den militære revolution 1450 – 1700.
Krigsførelse i Renæssancen.
Belejringsteknik  og  våben.

AKTIVITETER
Byvandring langs de gamle befæstningslinier.
Sammenlign kort fra 1600-tallet og i dag.
Lav et kort over Nakskov som den så ud.
Tegn datidens våben.
 

 
 /Skoler3.png
Liv og død i Perlestikkerens Nakskov

Med udgangspunkt i  ’Perlestikkerbogen’ er det hensigten at give eleverne en forståelse af menneskets livsvilkår i 1600-tallets Nakskov.

FORLØB
Beskrivelse af Nakskov i begyndelsen af  1600-tallet:
Gaderne i Nakskov.
Borgerne i Nakskov i 1617-1626.
Livsvilkår.
Hvor kom borgerne fra?
Præstens dagligdag.
Pesten i Nakskov  1619-20.

AKTIVITETER
Sammenlign kort fra 1600-tallet med i dag. Hvad betyder gadenavnene?
Læs om kirken og besøg den.
Beskriv pesten generelt og undersøg andre epidemier i historien.
Undersøg nærmere: Gå ind på www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/ og find frem til et kort der viser Nakskov. Klik på ´vis lokaliteter´. Hvilke fund er beskrevet?
Beskriv fundene på stedet og tegn dem ind på et kort.
 

 
 /Skoler4.png
Folkeskolen i 200 år

I anledning af  200-året for den første folkeskolelov er det formålet at bevidstgøre eleverne om undervisningens betydning for udviklingen af det danske samfund.

FORLØB
Powerpoint fremvisning om skolen set i historisk perspektiv.
Gennemgang af folkeskolelovene siden 1814.
C. D. Reventlows skoler på Lolland.
Undervisning før og nu.
Anskuelsesbilleder.

AKTIVITETER
Undervisningstime i skolestuen omkring år 1900.
Skolerne i Nakskov. Undersøg hvor der har været skoler i Nakskov gennem tiderne. Lav en oversigt over skolerne på et kort. Skriv skolernes yderår på (fra år xx til år yy) og sæt evt. billeder på.
Din egen skole. Hvad har der været der, hvor din egen skole ligger?
Find billeder på lokalarkivet og lav en udstilling om skolens historie.
 

 
 /Branderslev_skole_1900.jpg
Vores bys historie

Formålet med forløbet er, at eleverne kan finde spor fra fortiden i lokalområdet. Steder, der kan have haft historisk betydning for Nakskov: Mindesmærker, bygninger, kirke, skoler etc.

AKTIVITETER
Eleverne skal finde frem til fredede/bevaringsværdige bygninger i Nakskov.
Foretage en byvandring, hvor de kan undersøge byen på egen hånd.
Medbring et kamera.
Sammenlign deres fotos med gamle fotos af byen.

Vælg en bygning du vil arbejde med.
Besøg Nakskov Lokalhistoriske Arkiv og find oplysninger om det historiske spor.
Lav et fælles kort over byen, hvor hver markerer, hvor din bygning/spor befinder sig.
Lav en folder om Nakskov. I folderen skal der være fortællinger om byen.
Foretag en byvandring, hvor hver elev fortæller om sin bygning/spor.

 /Bibrostraede.jpg
Oprøret i Nakskov 1931
Formålet med undervisningen er, at eleverne får kendskab til arbejderbevægelsens betydning for Nakskovs udvikling fra 1900-tallets start og den økonomiske krise i 1930-erne.

FORLØB
Billedmontage om  ’ Oprøret i 1931’ . Den viser hele forløbet fra februar 1931 til afslutningen i 1933. Den fremstilles ved hjælp af billeder, tekster, avisoverskrifter, tegninger hvorledes sagen udviklede sig.

AKTIVITETER
Se tv-dramatiseringen ’Rejs dig, Emil Koch’.
Sammenlign avisartikler fra  ’Social-Demokraten’ og ’Tidende’.         
Undersøg arbejdernes levevilkår i 1930-erne.           
Fremstil to forskellige aviser.            
Fremstil en billedserie af et historisk forløb.

 /Skoler7.png
Mit sted i historien

FORLØBET

Vi har alle bestemte steder, der har eller har haft betydning for os, fordi der knytter sig en særlig historie eller oplevelse til dem.

I forløbet skal eleverne arbejde med steder, som har særlig betydning for dem. Der er dog krav til valget af sted:

Det skal være i elevernes lokalområde – gerne tæt på skolen.
Stedet skal kunne gøres interessant og relevant for andre – også uden for lokalområdet.
Stedet skal have en historie, som gruppen kan undersøge.
 Det kan fx være:

Idrætsforening, sportsklub o.lign.
Byfest, festival, stævne etc.
Cafeteria, grill-bar og andre steder for børn og unge mødes.
Det særlige ved lokalområdet
En bygning, fx en kirke  etc.
Et sted hvor der har boet en berømt person.
Et mindesmærke e. lign.
Et bestemt område, fx en tidligere havn el. industrikvarter.

Samlet skal materialet beskrive stedet og hvorfor det har betydning for eleverne. Gøre rede for hvilken betydning stedet oprindeligt havde – og hvad det har nu, dvs. stedets historie.

Gives en form, så det også bliver interessant for andre.

Produktet kan bestå af: Tekst – Digitaliserede billeder – Videoklip – Lydoptagelser.

 /Skoler8.png
Nakskov bystyre før og nu

Formålet med undervisningen er, at eleverne får kendskab til og indblik i hvordan en by/kommune blev styret og hvordan man som borger selv kan få indflydelse på en bys udvikling.

FORLØBET
Gennemgang af Nakskovs udvikling fra ca. 1500 til i dag.
Det kommunale selvstyre.
Nakskovs udvikling specielt under borgmester Sophus Bresemann i 1914-28.

AKTIVITETER
Sammenlign kort fra 1600-tallet til i dag.
Hvem var Sophus Bresemann ?
Forestil dig at du var borgmester og selv kunne planlægge Nakskovs udvikling. Hvordan ville byen komme til at se ud?

 /Skoler12.png
Handskemagerbandens dage på Lolland i 1800-tallet
Formålet  med emnet er at eleverne får kendskab til forbrydelse og straf i 1800-tallets samfund, baseret på virkelige hændelser. Myter og virkelighed.

FORLØB
Power-point fremvisning om  ’Handskemagerbandens’ forbrydelser.
Fremstillingen bygger på virkelige kilder og eftertidens fortolkning af hændelsesforløbet.
Forbrydelse og straf i 1800-tallet.

AKTIVITETER
Sammenlign mediernes fortolkning af hændelserne.
Undersøg livsvilkårene på Lolland i 1800-tallet.
Forbrydelse og straf  før og nu.

 /Skoler9.png
At gå sulten i seng

Materiale beregnet for 5-6 klassetrin. Gennem cases får børnene et indtryk af livet blandt Nakskovs allerfattigste i begyndelsen af 1900-tallet. kan bruges som oplæg til diskussion og opgaver.
Hent materialet i pdf.
 
 

 
 /Skoler10.png
Handskemagerbanden og aviserne
 
Hvordan blev sagen om Handskemagerbanden behandlet i datidens aviser? Hvordan ville man skrive avisartiklerne,  så de passede til nutidesn medier? Materialesamling og opgaveforslag til folkeskolens ældre klasser.
Hent materialet i pdf
 

 /Skoler11.png
   
.