Stormfloden 1872 – Katastrofen og det sydlollandske dige

Lokalhistoriker, tidl. lektor Ole Arpe Munksgaard har på foranledning af Det lollandske Digelag og Stormflodsmuseet i Gloslunde skrevet en bog om stormfloden i 1872, og om de konsekvenser, den har haft og stadig har på først og fremmest Lolland. Bogen ”Stormfloden 1872 – Katastrofen og det sydlollandske dige” udgives som et led i markeringen af 150-året for stormfloden.

Med Ole Arpe Munksgaards bog kommer læseren helt tæt på den katastrofe og de menneskeskæbner, der blev udløst af elementernes rasen i dagene op til kulminationen 13. november 1872. På Lolland-Falster omkom i alt 81 børn og voksne, hvoraf en del aldrig blev fundet, da de blev ofre for havet og forsvandt sporløst.

Bogen fortæller videre om det enorme oprydnings- genopbygningsarbejde, der fulgte, og om den politiske proces, der i 1873 førte til loven om digebyggeri på både Lolland og Falster.

Ole Arpe Munksgaard fortsætter i bogen med en grundig gennemgang af de initiativer, der op gennem tiderne har ført til dannelsen af de landskaber, vi i dag kender bag det 63 kilometer lange lollandske dige. Bogen giver et indblik i de forskellige tiltag, der gennem årene er gjort for at sikre diget mod Østersøen, og for at udbedre de skader der er opstået, når højvande har mindet om digets betydning.

”Stormfloden 1872 – Katastrofen og det sydlollandske dige” giver et grundigt indblik i de begivenheder og beslutninger, der har formet først og fremmest det sydlollandske landskab, som vi kender det i dag. Men samtidig kikker bogen også fremad med samme saglighed, som den har fortalt om fortiden: For hvad betyder de dystre perspektiver fra FNs klimarapporter for den lokale kystbeskyttelse.

”Stormfloden 1872 – Katastrofen og det sydlollandske dige” er skrevet af lokalhistoriker, tidl. lektor Ole Arpe Munksgaard, og udgivet af Det lollandske Digelag og Stormflodsmuseet. Den er netop udkommet, og kan købes på Nakskov lokalhistoriske Arkiv.

”Stormfloden 1872 – Katastrofen og det sydlollandske dige” er på 119 sider, og koster 120 kroner