Købelev Centralskole

I 1960'erne byggede mange sognekommuner nye, store centralskoler. De skulle afløse de gamle, umoderne landsbyskoler.

I Købelev Sogn byggede man Købelev Centralskole i 1962.

Murerne der byggede skolen

Murermester Leo Larsen med mandskab i forbindelse med opførsel af Købelev Centralskole i 1962.

1.rk.f.v.forr. 1 Carl Christensen
1.rk.f.v.forr. 2 Aksel Gregersen
1.rk.f.v.forr. 3 Julius Eriksen

2.rk.f.v. 1 Hilmer Larsen
2.rk.f.v. 2 Peter Rasmussen
2.rk.f.v. 3 Valdemar Rasmussen

3.rk.f.v. 1 Ib Krøyer
3.rk.f.v. 2 Karl Johan Wael
3.rk.f.v. 3 Leo Larsen
3.rk.f.v. 4 Orla Christensen