Kildesamlinger

Arkivets samlinger omfatter både originale materialer og kopier.

Kirkebøger
Alle tilgængelige danske kirkebøger kan også findes på Arkivalieronline

På arkivet har vi papirkopi af:
Skt. Nikolai sogn: 1640-1891
Branderslev sogn: 1814-1891

Perlestikkerbogen 1617-1626 
Danmarks næst-ældste kirkebog med navne på stort set alle borgere i byen i denne periode. Afskrift med navneregister kan også lånes på biblioteket.

Perlestikkerbogen

Folketællinger
Nakskov Købstad: 1787-1850, 1901 (med alfabetisk register)
Nakskov sogn med landsognene Abildtorpe og Krukholm: 1787-1921 (med alfabetisk register)
Desuden afskrifter af folketællinger fra Lollands Søndre og Nørre Herred, Maribo Amt 1787-1850 (med alfabetisk register)

Skifter
Nakskov Byfoged skifteprotokol 1598-1806 findes på Rigsarkivet.
Skifterne findes som renskrift her

Rådstuearkiver
Nakskov Borgerskabsprotokol 1650-1912 (papirkopi)
Nakskov Rådstues arkiv indtil 1868 er afleveret til Rigsarkivet.

Lavsarkivalier
Bagerlav: 1758–1862
Ligbærerlav: 1735–1861
Pelsner- og Handskemagerlav: 1707–1857
Skomagerlav: 1685–1713
Skrædderlav: 1748–1840
Smedelav: 1750–1861
Snedkerlav: 1738–1835
Snedkerlav: 1818–1862
Tømrer- og Murerlav 1757–1835
Væverlav: 1663–1818
Alle er på mikrofilm.

Realregister
Nakskov Byfoged: 1860-1945 (med alfabetisk register)
Lollands Sønder Herred: 1855–1945 (med alfabetisk register)

Skøde- og Pantebog
Nakskov Byfoged: 1641-1847
Register: 1722-1733
Navneregister: 1735-1895

Tingbog
Nakskov Byfoged: 1647-1864

Brandforsikrings- og Brandtaksationsprotokoller
Nakskov: 1761–1884 (mikrofilm)

Aviser
Lolland-Falsters Socialdemokrat 14. september 1901–30. september 1950.

Ny Dag: 1. oktober 1950 – 25. oktober 1994

Ny Dag billedarkiv
Fotos 1980-1994 (med alfabetisk register)

Skattelister
Nakskov 1924–1951

Diverse registre

Nakskov Skibsværft

Nybygninger På Nakskov Skibsværft Nr. 1 234

Aldersrentenydere

Fattigprotokoller
Nakskov Købstad 1902-1917 (med alfabetisk register)

Register over beboere og ejere ca. 1879 til 1951
Tilegade, Østergade, Søndergade, Østre Boulevard, Vejlegadebro, Vejlegade, Axeltorv, Nybrogade, Nygade

Register over beboere på Rosnæs ca. 1926-1984

Udvandrede til USA
Lollands Nørre Herred 1868-1911
Lollands Søndre Herred 1868-1910
Fuglse Herred 1868-1911
(med alfabetisk register)