Prisliste

Til privat brug

Digital udgave af billede (jpg) til mail: 25 kr. 
Ønskes flere end 5 fotos aftales en særpris.

Du kan selv købe de fleste billeder via Arkiv.dk

Til kommerciel brug

Billeder til sociale medier, digitale tidsskrifter og hjemmesider: 25 kr. inkl. moms. 

Billeder til kommercielle udgivelser, f.eks. bøger, tidskrifter, annoncer eller reklamer: 400 kr. inkl. moms.

Generelle bestemmelser
Fotografier, film og andet materiale fra arkivets samlinger må kun gengives, når gældende bestemmelser om ophavsret m.v. overholdes.
Ved offentliggørelse skal fotografens navn altid anføres, og Nakskov lokalhistoriske Arkiv angives som kilde.
Tilladelsen gælder kun til det formål, som er aftalt.

MobilePay 16451

Ønsker du at booke et foredrag på arkivet, kan det ske efter aftale og i god tid. Som udgangspunkt er et foredrag på arkivet gratis, med mindre særlige forhold gælder.

Foredrag andre steder end på arkivet: 750 kr.

Foredrag skal aftales i god tid med arkivleder Heidi Pfeffer

Vi forbeholder os ret til at takke nej til ønsker om foredrag, hvis det overstiger hvad vi kan magte.

MobilePay 16451

Forespørgsler, der kan besvares inden for ½ time, er gratis.

Ved undersøgelser/research, der tager mere end ½ time, afregnes pr. påbegyndt time: 300 kr.

Skanning af dokumenter koster 2 kr. pr. side. Her til lægges et ekspeditionsgebyr på 30 kr.

MobilePay 16451