Ravnsborg lokalhistoriske Arkiv flytter til Nakskov

Fritids- og Kulturudvalget besluttede i 2019 at udfase tilskuddet til Købelev Kulturcenter, hvor Ravnsborg Lokalhistoriske Arkiv har til huse, og det betød nye tider for arkivet. Arkivleder Hanne Eriksen havde frem til det sidste håbet på, at Kulturcentret ville blive solgt, og arkivet kunne fortsætte, men det lykkedes desværre ikke.

”Vi har været rigtig glade for at være i Købelev, og vi er selvfølgelig meget kede af, at det nu er slut. Når nu det skal være, mener jeg dog, at en sammenlægning med Nakskov Lokalhistoriske Arkiv må være den bedst mulige løsning, og jeg er sikker på, de vil passe godt på vores lokalhistorie,” udtaler arkivleder Hanne Eriksen.

En stor opgave

På Nakskov Lokalhistoriske Arkiv vil man gøre, hvad man kan for nu at varetage lokalhistorien for hele det nordvestlige hjørne af Lolland. Arkivleder Heidi Pfeffer udtaler:

”Med sammenlægningen af de to arkiver håber vi at kunne styrke lokalhistorien på Vestlolland. Vores samlinger supplerer hinanden fint, og vi vil kunne formidle by- og industrihistorien samtidig med, at vi kan fortælle om lokalhistorien fra Lollands nordvestlige hjørne. Der venter en meget stor opgave med at fusionere samlingerne, men vi vil gøre vores bedste for, at borgerne i Ravnsborg Lokalhistoriske Arkivs område også føler, at deres historie bliver tilgodeset på arkivet.”

Samarbejde om historien og kulturen

Formand for Fritids- og Kulturudvalg Tine Vinther Clausen har fuld forståelse for, at de frivillige på Ravnsborg Lokalhistoriske Arkiv er ærgerlige over, at de ikke kunne fortsætte i Kulturcentret, men hun håber samtidig på, at der ud af denne svære situation kan udspringe et nyt og spændende samarbejde.

”I udvalget tror vi på, at vi skal løse de udfordringer, vi står over for, gennem samarbejde på tværs. Derfor mener jeg, at vi er nødt til at se på de muligheder, som sammenlægningen af Ravnsborg og Nakskov Lokalhistoriske arkiver kan give, blandt andet i forhold til at styrke arkivområdet gennem fælles samlinger og udstillinger,” siger Tine Vinther Clausen.

Sammenlægningen af de to arkiver forventes gennemført i løbet af de kommende måneder.

Billedet viser bagerlærling Knud Helge fra Vindeby Bageri i 1956. Billedet findes i pressefotograf Erik Hansens arkiv på Nakskov lokalhistoriske Arkiv. Det er et godt eksempel på, hvordan de to arkivers samlinger supplerer hinanden.