Thelen flyver i Nakskov

Lørdag d. 23. september 1911 kunne Lolland-Falsters Social-Demokrat fortælle sine læsere om en imponerende oplevelse i Nakskov dagen før. Den tyske flydesigner og flypioner Robert Thelen landede ved Svingelen med sin selvbyggede flyvemaskine: en Wright Doppeldecker fra 1911 fra Wright-Gesellschaft (Johannisthal). Maskinen havde kun en enkelt propel, direkte knyttet til drivakslen af sin 50 hk NAG motor. Thelen havde en flyveskole og et udstillingsselskab sammen med Rudolf Kiepert, som også var Wright pilot. I 1911 fløj han rundt i Danmark og viste sin maskine frem. Alle steder blev den fotograferet, og mange af billederne kan ses på: Arkiv.dk

Avisen skrev om besøget:

”Thelen flyver i Nakskov.

Den tyske flyver Thelen viste i Gaar sin enestaaende Sikkerhed som ”Luftens Betvinger”.

Ved Trommen var det blevet bekendtgjort over Byen, at Thelen var kommen og vilde flyde ved 4.Tiden paa Christiansdalsmarkerne. Ved den fastsatte Tid strømmede Folk i store Skarer mod Flyvepladsen. Da denne laa i en Lavning var der udmærket Udsigt fra alle Sider og kun en Brøkdel løste derfor Billet. Paa Svingelsvejen, Christiansdalsvejen stod Folk i tætte Gruver og i Arbejdernes Kolonihaver havde Kolonisterne og deres Familier indrettet sig det hyggeligt.

En mand ved en flyvemaskine
Robert Thelen ved sin flyvemaskine i Svingelen i Nakskov

Ved 5-Tiden, efter at de mange Mennesker forventningsfuldt havde spejdet mod det Sted, hvor Aeroplanet stod, saas pludselig en blaa Røg stige til Vejrs. I samme Nu dunrede Motorens Eksplosioner, Flyvemaskinen fo’r nogle Favne hen ad Marken, saa løftede den sig og Thelen sejlede flot og elegant op i Luften. I tre mægtige Rundinger fløj han iver Hovedet paa de Tusinder af Tilskuere, helt ned over Svingelen og dalede saa – for en Del i Glideflugt – flot og elegant ned paa samme Sted, hvor han var steget op.

Efter en Pause paa et Kvarter indtog Thelen atter sit Sæde, Motoreksplosionerne knaldede paany og Maskinen steg med den dristige Flyver op til en anseelig Højde. Efter at have rindet Pladsen en Gang satte han Kursen mod Maribo og snart var han forsvunden bag Svingelens falmede Trækroner.”

Efter denne triumf fløj Robert Thelen til Maribo og Sakskøbing på sin videre færd.