Historiens Hus Nakskov

Nakskov lokalhistoriske Arkiv undergår i øjeblikket en stor transformation frem mod Historiens Hus Nakskov, som bliver et arkiv med spændende formidling og fokus på publikumsoplevelsen.

Visionen for Historiens Hus Nakskov er aktivt og udadvendt at formidle viden om arkivets indhold og virke til det eksisterende såvel som til et nyt publikum. Til borgere og turister, der ellers aldrig ville drømme om at besøge arkivet. Til børn, unge og voksne, der kan gøres interesserede i den lokale historie. Til ældre og demente borgere, for hvem historien om lokalområdet måske er det, der holder minderne i live.


For historien er vigtig for alle, uanset om man er barn, ung, voksen eller ældre.

Vi skaber en nutidig og fremtidssikret publikumsoplevelse, som ikke er set før på danske og udenlandske arkiver. Formidlingsdelen af Historiens Hus Nakskov rummer forskellige udstillinger, der på et højt professionelt kvalitetsniveau kommer publikum i møde, og giver dem viden til at kunne forstå det område og den by, de befinder sig i, samt skabe udsyn til resten af Danmark og verden.

Udstillingernes fokus er de personlige fortællinger, der udgør en stor del af arkivets arkivalier, og som også er et af de stærkeste formidlingsgreb, når det kommer til at gøre historien mere relevant og levende for publikum. 

Hvis du har lyst til at følge med i arbejde kan du orientere dig i vores nyhedsbrev.
Find det her