Jul – den dejligste tid på året

Juletræet på AXeltorv
Juletravlhed på Axeltorv i 1954 © Erik Hansen

Hæftet “Jul i Nakskov” gav både direkte og indirekte reklame til en lang række af byens handlende i 1930 under overskriften Et kig ind af vinduerne.
Den fiktive “Gamle Tolder Hansen” tog hæftets læsere på bytur i Nakskov – hvor tilbuddene var mange!

“Julen nærmede sig. Der var Travlhed hos Byens Handlende og Næringsdrivende. Vinduerne blev pyntede. Varerne blev sirligt anbragt for at tage sig ud. Lysene straalede fra en Masse Lysreklamer for at henlede Folks Opmærksomhed paa, at nu var Tiden inde til at tænke paa Juleindkøbene.

Gamle Hansen var Tolder og havde Fridag. Han besluttede sig til at gaa et Trip i Byen for at se paa Juleudstillingerne. Der var mange Børnebørn derhjemme i Tolderens Stræde – Pengene var smaa, og gamle Hansen var klar over, at han maatte se at finde netop de Forretninger, hvor Varerne var gode og billige, hvis Pengene skulde slaa til.

Nakskov Station 1968
Nakskov Station pyntet med julebelysning i 1968 © Thomas Hald

Det var om Formiddagen. Gamle Hansen gik ind i Banegaardskiosken og købte de sidste Nyheder, stak dem i Lommen og vandrede ned ad Nr. Boulevard, hvor Axel Olsens store Udstillingsvinduer med en Række flunkende nye Biler fangede hans Opmærksomhed. Han rundede Freuchens Hjørne og standsede foran Gaasetorvets Glarmesterforretning og saa paa de udstillede Malerier og Raderinger.
Paa den anden Side af Gaden fik han Øje paa Jul. M. C. Olsens Reklameskilte i Vinduerne: Køb Mel til Bagning her.

En Lastvogn rumlede forbi. Det var Nakskov Kulimports Lastbil med Reklame paa Bagsmækken. Fra Radiohuset lød den herligste Musik. Det var Th. Rasmussens store Højttaleranlæg, der var i Gang.
Ud for Nakskov Mejeri maatte Hansen standse, da en Mælkevogn kørte ind ad Porten. Der var stor Travlhed derinde paa Mejeriet og Isfabriken.

Juletræet på Axeltov i 1930
Juletræet på Axeltorv rejses omkring 1925-30

Paa Torvet saa Hansen en Mand med Guldtresse om Huen ihærdigt arbejde sammen med et Par Mand for at faa Juletræet i oprejst Stilling, og det varede ikke længe, førend det mægtige Træ knejste i sin fulde Højde. Foran Juletræet var opstillet en Mælkejunge, som bar Indskriften: Til fattige Børns Jul. Ved Siden af Tolderen stod en Mand med en stor Æske under armen, hvorpaa der med store Typer var trykt: P. Mikkelsen Torvet. Foran Jørgen M. Larsens Vinduer var samlet en stor Børneflok, som ivrigt diskuterede, hvad de vilde ønske sig i Julegave af Far og Mor.

Julevinduet hos Martin Ovesen
Børn beundrer det julepyntede vindue hos Manufakturhandler Martin Ovesen 1956 © Erik Hansen

Hansen kom forbi Carl A. Rasmussens Herreekvipering, hvorfra der kom et Bud med Pakker og Æsker, som skulde bringes i Byen. Jørg. Schiblers Udvalg af Porcelæn og Lædervarer straalede i al sin Glans. Lige overfor hos Guldsmed H. P. Larsen skinnede det af smykker, Ringe og Armbaand, og længere henne i Gaden saa man Knud Rasmussens smukke Udstilling af Herreekvipering. Paa den anden Side af Gaden saa man i Ove Schous Vinduer et Utal af Farver – rødt, grønt, gult, blaat, og hos Slagter C.H. Jensen løb Tænderne i Vand paa Gamle Hansen ved synet af utallige Lækkerier.

Papirspose fra Nakskov Kaffe  og Thehandel
Julegodterne blev pakket i flotte poser hos Nakskov Kaffe- & Thehandel i 1924

Juleknas, Konfekt og Rosiner var Nakskov Materialhandels Appel til Gamle Hansen om at købe nogle af disse Ting med hjem. Han saa i Vejret – det begyndte at sne – og fik Øje paa Salon de Frances Skilt om Haarondulation og Haarvask, Søndergade 27. 1. Sal. Hos Julius Palle’s Eftf. var en elegant Udstilling af Fodtøj, og ogsaa hos Skotøjsmessen var der nok at vælge imellem.

Tolderen trak en Cigar op af Lommen og tændte den. Det var Clemmensens Capitol – ah, hvor den smagte, og Gamle Hansen pustede en Røgsky ud af Munden og gik videre. Han fik Øje paa Jacob Larsens Udstilling af Herretøj, og paa den anden Side af Gaden i Guldsmedene P. G. Schmidts og C. G. Olsens Vinduer fik han Øje paa en Masse dejlige Ting i Guld og Sølv. Han huskede nu, at han havde leveret en Film ind hos “Skandia” til Fremkaldelse. Han hentede denne og fik ovre paa den anden Side Øje paa Gartner Meiborgs Forretning med Blomster og Grøntsager.

Ved Siden af Sparekassens imponerende Bygning standsede han udfor B. S. Hansens Vinduer og saa paa de mange Ting, særlig Instrumenterne. Længere henne i Nygade havde Engelsk Beklædningsmagasin en meget smuk Butik.

Nu var gamle Hansen naaet til Østergade – om Hjørnet svingede Nakskov Dampmølles bekendte hvidmalede Bil med et svingende Læs Mel sække til Byens Handlende. “Acacia”s smukke Blomster nikkede over til Brdr. Rasmussens fine Udstilling af Symaskiner og Cykler med Tilbehør. H. S. Hansens Udrykningsvogn rullede forbi paa Vej ud til Holleby for at hjælpe en Bil op af Grøften. Fra Helt H. Hansens Butik lød den dejligste Musik, og Gamle Hansen stillede sit Ur efter Urimportens dikkende Ure. Gamle Hansen drejede ned ad Danagade og drejede om Kurbadets Hjørne. Udenfor Hesselgrens Kiosk standsede han og købte et Par illustrerede Blade. Paa sin Vej igennem Fruegade fik han Øje paa Sadelmager Eimarks Værksted, og længere henne i Nr. 20 blev han standset udfor Nakskov Bogtrykkeri.“Jul i Nakskov 1930” var netop lige færdigtrykt og skulde nu omdeles til alle Hjem. Gamle Hansen fik et Eksemplar under Armen og vandrede hjemad.

Juletravlhed i Nakskov 1947
Juletravlhed på Axeltorv lige efter 2. verdenskrig. Til venstre ses Chr. Steffensens herreekvipering og Frisør Rasmussen

Hos Chr. Steffensen var der travlt – Folk kom slæbende paa Pakker og Æsker, det var Juleindkøbene, der blev besørget. Tolderen var tørstig efter den lange Spadseretur i Byen, og da han kom hjem i Tolderens Stræde, skænkede han sig et Glas Citronvand fra Nakskov Mineralvandsfabrik og tændte sig en “Dolly” af Hjalmar Jensens. Han satte sig magelig til Rette i Lænestolen og tog Julebladet nærmere i Øjesyn. Her blev averteret Julegaver for enhver Smag. Vi nævner i Flæng:

Axel Elbøll, Søndergade: Alt i Hatte, Huer og Pelsværk.

Arthur Andersen, Hjørnet af Tilegade: Fineste Habitter til smaa Priser.

Duval Andrea, Tilegade: Gæs, Ænder og Høns, Paalæg og Skinker til Jul.

Syberg Bang: Loftsdekorationer, Gesimser og Billedskærerarbejde.

Tvernøs Konditori: Her faas den bedste Julekage.

Nyk. F. Slagteris Udsalg: Hjemmelavet Medister, 1. Kl.s Kød og Paalæg.

Hansen & Petersen, “den elektriske”: Gummistøvler til billigste Priser.

Jørgen Ludvigsen, Tilegade: Massagekure og Lysbade.

A/S Brd. Christensens Kulforretning: Kul, Kokes og Briketter.

Arnold Andersen, Barber & Frisør, Rødbyvej.

Gartner Christensens Eftf., Bazarbygningen: Stort Udvalg i smukke Blomster.

Snedker J. P. Jensens Maskinværksted: Se min Udstilling i Autoparken.

Gartner Simonsen, Løjtoftevej: Husk til Jul mine Blomsterdekorationer.

Sadelmager Andresen, Nygade: Køb Julegaver hos Fagmanden.

Gamle Hansen bladede endnu en Gang Hæftet igennem og opdagede paa Side 2 et billede af Nakskov By. Han kom til det Resultat, at han her i Nakskov By nok skulde finde de Forretninger, hvor han kunde købe mest fordelagtig og samtidig støtte Byens Handlende og Næringsdrivende.”