Skibet hed Jutlandia – og det kom fra Nakskov

Historien om Jutlandia

Nakskov Skibsværfts nybygning nr. 60, Jutlandia, var et last- og passagerskib, der blev bestilt af ØK i 1933, for at afløse ældre skibe i linjetrafik mellem København og Bangkok. Jutlandia blev leveret fra Nakskov Skibsværft året efter, og besejlede ruten fra november 1934 til januar 1940, og igen fra 1954 til slutningen af 1964.
Jutlandia var det eneste skib i ØK-flåden, der blev designet med en maierstævn, og var det andet af tre skibe af det navn.

Jutlandia blev i 1950 erhvervet af den danske stat, og efter ombygning indsat som hospitalsskib under Koreakrigen i 1951-1953. Røde Kors stod for driften af hospitalet, og på skibet, der var under FN’s kommando, behandledes i alt 5000 militære patienter og mere end 6000 civile.

Jutlandia var fornemt udstyret ombord, da det også medbragte passagerer.

Under 2. verdenskrig var de tre ØK skibe Java, Falstria og Jutlandia oplagt i Nakskov. I løbet krigens slutning blev de opankrede ved Slotø i Nakskov Fjord. Her blev de beskudt med raketter og granater af en eskadrille allierede Mosquito-jagere, der antog skibene for at være tyske. Da skibene var oplagte, var der kun få besætningsmedlemmer ombord, da angrebet skete ved 20-tiden om aftenen d. 3. maj 1945.

Det første angreb ramte Java, der lå nærmest Slotø. I midten lå Falstria og yderst Jutlandia. Skibene blev også beskudt med maskinkanoner, og de første meldinger gik ud på, at der var flere sårede. Samtidig blev gårdejer Lars J. Henriksens ejendom på Slotø også ramt.

De tre skibe angribes i maj 1945
Angrebet på de tre ØK skibe Java, Falstria og Jutlandia d. 3. maj 1945 ved Slotø i Nakskov Fjord

Efter angrebet blev skibene bugseret til Nakskov Skibsværft, hvor skaderne blev repareret.

I oktober 1950 kom Jutlandia igen til Nakskov Skibsværft efter en tid i rutefart på New York med fragt og passagerer. Nu var skibet overtaget af den danske stat, og skulle ombygges til hospitalsskib, så det kunne indsættes som Danmarks humanitære bidrag via FN i Koreakrigen.

Ombygningen af skibet tog kun 12 uger. Det var med blandede følelser, at de ansatte på Nakskov Skibsværft bare fem år efter sidste reparation nu begyndte ombygningen af Jutlandia til hospitalsskib. Mange af skibets kostbare installationer måtte rives ned med hård hånd for at give plads for hospitalsindretningen. Det skar skibsbyggerne i hjertet, særligt da koreakrigen en overgang så ud til at være ved afslutningen, og man kunne være i tvivl om, at skibet nogensinde ville blive taget i anvendelse som hospitalsskib.

Skibets lastrum skulle ombygges til operationsstuer, sengeafdelinger og alt hvad der ellers hører til et hospital. Passagerkahytterne blev ombygget, så de kunne rumme skibets hospitalspersonale. Der blev nu plads til fire personer i hver kahyt, i stedet for to.

I alt søgte 3000 danskere om en plads på Jutlandia. Det var læger, sygeplejersker, medicinstuderende, diakoner, kontorister, chauffører, håndværkere og mange andre, der ville gøre en humanitær indsats. Det hele blev ledet af Røde Kors, og Jutlandia sejlede dermed under tre flag: Dannebrog, FN og Røde Kors. Skibet blev malet hvidt og fik et kæmpe rødt kors malet på siderne som tegn på, at dette var et hospitalsskib under Røde Kors.

Jutlandia med påmalet rødt korr
Jutlandia på Nakskov Skibsværft malet hvidt med rødt kors på siderne.
Foto: Gustav Danielsen/Nakskov Skibsværft, 1951
Redningsbåden fik også malet røde kors på sider
Redningsbåde med røde kors på siderne. Foto: Gustav Danielsen/Nakskov Skibsværft 1951

Jutlandia gennemførte i alt tre togter til Korea

Første togt varede fra d. 23. januar 1951 til d. 15. september 1951. Herefter returnerede Jutlandia til Rotterdam i Holland, hvor hospitalspersonalet og skibsbesætningen blev udskiftet.

Andet togt varede fra d. 29. september 1951 til d. 1. juli 1952. Skibet returnerede til København og fortsatte efter få dage til Nakskov Skibsværft, for at få foretaget en række ændringer på skibet. Først og fremmest blev der monteret et helikopterdæk.

Tredje og sidste togt varede fra d. 20. september 1952 til 16. oktober 1953, hvorefter skibet returnerede til København.

Efter de tre togter til Korea returnerede Jutlandia til København i oktober 1953, og blev på Nakskov Skibsværft i 1954 atter ført tilbage til et almindeligt last- og passagerskib. Igen måtte store mængder kostbart materiel kasseres, da det ikke mere passede til formålet. Røde Kors kunne dog overtage det meste af det løse hospitalsinventar, og også ØK kunne anvende visse udvidelser af mandskabsapteringen og i hjælpemaskineriet.

Passagerapteringen blev pudset op, og salonerne gennemgik en foryngelseskur. Baren og damesalonen blev helt nyindrettede i henholdsvis kantine og administrationskontoret. Børneværelset blev genindrettet med vægdekorationer, tegnet af arkitekt Lund. Vægge og figurer var udført i pålimet plasticstof.
I det ydre fremtrådte skibet igen som før ombygningen til hospitalsskib.

Jutlandia blev derpå genindsat i ØK’s tjeneste. I 1965 blev skibet ophugget i Bilbao, Spanien.

Jutlandia ombygges til fragtskib i 1954
Efter tredje og sidste togt blev Jutlandia i 1954 atter ombygget til last- og passagerskib på Nakskov Skibsværft

Vil du vide mere om Jutlandia?
arkiv.dk | Foretag din søgning

4. maj 1945 og tiden der fulgte (nakskovlokalarkiv.dk)

Skibet hed Jutlandia, og det kom … fra Nakskov | TV2 ØST (tv2east.dk)

SNESEJLER

Jutlandia – 70 år | Dansk Sygeplejehistorisk Museum, DSR

Podcast om Jutlandia | Røde Kors (rodekors.dk)

Claus og Tove behandlede sårede på hospitalsskibet Jutlandia – sådan oplevede de Koreakrigen | Historie | DR

Bonanza | DKA | Jutlandia ved Korea fronten i Inchon-bugten (dr.dk)

| Filmcentralen – Filminstituttets streamingsite

Helle Juul: Jutlandia. Krig, kald & kærlighed, 2021

Søren Flott: Jutlandia. Skibet var ladet med håb. Det danske hospitalsskib i Koreakrigen, 2013