Husker du Vinterkrigen 1978/79?

Når vi på Lolland og Falster snakker om Vinterkrigen, så er det ikke den russisk-finske krig i 1939, som vi først og fremmest tænker på, men derimod snestormen, der ramte vores landsdel i vinteren 1978/79. Det var en hundredårshændelse, som ikke er set lignende hverken før eller siden, og alle som boede her dengang, vil kunne huske den. Nye generationer og tilflyttere kan derimod have svært ved at forestille sig de konsekvenser, som de store snemængder havde.

På Nakskov Lokalhistoriske Arkiv får vi ofte forespørgsler om Vinterkrigen. Her er snestormen primært dokumenteret i billedarkivet, men vi savner nogle personlige beretninger. Mange har helt sikkert taget gode billeder og film af vinterkrigen, og mange vil kunne fortælle om sjove oplevelser, udfordringer og besværligheder med snemasserne, som alt sammen kunne være spændende at få indsamlet og bevaret for eftertiden.

LollandBibliotekerne har de senere år udgivet en række bøger baseret på erindringer. Vi har derfor rettet henvendelse til dem og fremlagt idéen om udgivelse af en bog om Vinterkrigen. Den var biblioteket straks med på, og bidrager også gerne til, at arkivet får Vinterkrigen tilstrækkelig dokumenteret i form af såvel erindringer og fotos samt levende billeder, hvis nogle skulle ligge inde med det.

Fortæl om dine oplevelser under Vinterkrigen

Man skal have nået en vis alder for at kunne huske vinteren 1978/79. Det er immervæk treogfyrre år siden. Men hvis du boede på Lolland eller Falster den gang, så var snemængderne så ekstreme, at du næppe forveksler dine oplevelser fra den vinter med oplevelser under tidligere eller senere vintre. Dine børn og børnebørn har måske allerede hørt dine historie flere gange. Benyt denne lejlighed til også at fortælle dem til alle andre. Fik du taget nogle billeder eller film, som kan underbygge din fortælling, vil det være perfekt, men det er ikke et krav. Skulle der være nogle, som husker en særlig spændende eller dramatisk hændelse, så sætter vi gerne fokus på den i bogen f.eks. ved at kontakte andre, som var involveret i hændelsen for at få flere vinkler på historien.


Indsamlingen af beretninger fra Vinterkrigen sker i tæt samarbejde med alle de lokalhistoriske arkiver på Lolland og Falster, der dels vil bidrage med beretninger, som allerede findes i deres samling, og dels vil medvirke til, at alle de indsendte beretninger bliver bevaret for eftertiden. Alle beretninger og originale fotos, som bliver indleveret, overdrages nemlig til de lokalarkiver, som de hører under. Dette gælder også beretninger og billeder, der eventuelt ikke bliver plads til i bogen, men i alle tilfælde sker det kun med accept fra bidragyderne.

LollandBibliotekernes virkeområde som bibliotek er Lolland Kommune, men ved de tidligere udgivelser er der indsamlet beretninger fra hele Lolland. I dette tilfælde synes biblioteket, at det giver mening at udvide det, så Falster også kommer med. Snestormen strejfede også det sydlige Sjælland, men det var Lolland og Falster, der blev hårdest ramt.

Skriv på computer eller i hånden
Det er ikke sikker, at du er vant til at formulere dig på skrift, men det skal ikke holde dig tilbage. Gå bare i gang med at skrive det ned, som du kan huske, så skal vi nok hjælpe dig med at gøre din historie læsevenlig. Vi vil i det hele taget forbeholde os ret til at redigere i alle teksterne, hvis vi finder det nødvendigt, men vi trykker ikke dit bidrag, før du selv har godkendt det.
Alle bidragsydere, der får deres erindringer med i bogen, vil få et gratis eksemplar.

Send dit bidrag til bibliotekar Alfred Christensen senest d. 1. september 2022.

E-mail:

Post:
LollandBibliotekerne
Søvej 8
4900 Nakskov
Att.: Alfred Christensen