Sønderjyske feriebørn fik chokolade og brød

600 sønderjyske børn blev i sommeren 1919 sendt på ferie i Østdanmark, bl.a. i Nakskov og omegn. De var mærkede af krigen og skulle “generobre noget af den tabte Sundhed”, som avisen skrev.

Søndergade
Søndergade i Nakskov, som den så ud på det tidspunkt, hvor feriebørnene kom til Nakskov.

Skibet Ægir, som fragtede børnene til Nakskov ankom d. 21. juni 1919, og begivenheden blev selvfølgelig dækket af medierne.
Her er omtalerne i Lolland-Falster Social Demokrat:

Fredag d. 20. juni 1919

Fredag d. 20. juni 1919

Sønderjydske Børn til Nakskov.
I Morgen (Lørdag) mellem Kl. 2 og 4 ankommer til Nakskov med Damperen ”Ægir” en Del sønderjydske Børn.
Der skal blive 69 Børn i Nakskov. Disse vil forinden de fordeles til deres Kvarterværter bliver trakterede med Chokolade og Brød, medens de, der skal ud til andre Kanter af Lolland, samles i Milo, hvor der bliver budt paa en Forfriskning.

Lørdag d. 21. juni 1919

De sønderjyske Børns Ankomst til Nakskov

Lørdag d. 21. juni 1919

Allerede ved 2-Tiden begyndte Folk at samles ved Havnen for at tage imod de smaa sønderjyske Gæster, der skal herop for at generobre noget af den tabte Sundhed.

Det var bebudet, at Damperen ”Ægir”, der skal bringe dem hertil, vilde komme ind mellem Kl. 2 og 4., men endnu ved Redaktionens Slutning var den ikke ankommet.

Mandag 23. juni 1919

Mandag d. 23. juni 1919

De sønderjyske Børn

I Lørdags Eftermiddags ved 4½-Tiden ankom til Nakskov Damperen ”Ægir” med ca. 600 sønderjyske Børn om Bord.
Af disse gik henimod 350 i Land i Nakskov, medens Resten fortsatte Rejsen med ”Ægir” til Korsør.
Af de, der gik i Land i Nakskov, blev ca. 70 i Byen og nærmeste Omegn, medens Resten pr. Bane fortsatte til andre Byer i Stiftet.
I Nakskov havde samlet sig en stor Menneskemængde. Apoteker Lund bød de smaa Sønderjyder Velkommen. Børnene marscherede fra Damperen til Torvet, hvor de, der skulde videre over Lolland, skiltes fra. I Menighedshuset og i Millo serveredes for Gæsterne.
Hvad man særlig bemærkede, var Børnenes simple Paaklædning, flere af dem havde slet intet Tøj paa Benene, lige saa lidt Strømper som Fodbeklædning. Der var ogsaa øjensynligt, at mange af dem var underernæret.

Rejsen til Nakskov blev beskrevet levende af den 13-årige dreng Christian fra Slesvig. Han skrev hjem til sine forældre:

Danmark, d. 22. 6. 19.

Kære Forældre!
Jeg meddeler eder, at vi er vel ankomne, og alle endnu er sunde og ved godt Mod; haaber det samme om eder, I kære.

Vi ankom Klokken 11 til Flensborg, fik allerede straks dejlig Te og Kiks. Vi overnattede paa et Hotel. Saa sov vi 3—4 Timer og blev igen vækkede klokken 3½. Henad 5 gik det bort saa Flensborg til Dampskibet; her fik vi Brød og Æg. Allerede da Damperen var i Bevægelse, lod nogle Børn fra Flensborg sig endnu tage med, og der var Jubel og Sang. Fra Klokken 5 Morgen til 5 Aften sejlede vi med Skibet paa det aabne Hav; intet Land var at se, og Bølgerne var saa høje; de sprøjtede op paa Skibet.

Da vi saa om Aftenen ankom til Laaland, stod der i Land fuldt af Mennesker, som vilde se os. Musik og alting var der. Saa gik det med
Musik gennem Gaderne. I en Gade gjorde vi Holdt, og alle blev udsøgte, hvor de skulde hen. Vi kom først ind paa et Hotel; her gav det Chokolade at drikke og mange Kager. Jeg drak 5 Kopper Chokolade, og Kagerne har jeg slet ikke talt. Til dette Hotel kom saa Herrerne og hentede os. Jeg blev meget venlig modtagen, og vi gik straks gennem Byen; jeg fik straks en ny Dragt, en Hue og et Par Sko og et Par helt fine Støvler og 2 Par Strømper og 2 Sweatere.

Nu maa jeg slutte; thi jeg veed ikke mere. En hjertelig Hilsen til eder alle sender 
eders
Christian.

Der er vist ikke tvivl om, at Christian nød besøget i Nakskov.

Læs mere om 1. verdenskrig og konsekvensen for danskerne